Skip to content

Cursussen Care zorg en welzijn

Klik op de cursussen voor informatie

dec 2015 015Ouder worden betekent vaak steeds meer ook eenzamer worden. Geleidelijk wordt de kring van mensen om je heen kleiner en een geringere mobiliteit houdt je meer aan huis gebonden. Er zijn wel jongere mensen om je heen, maar door de snelle veranderingen in de samenleving staan die vaak verder van je af dan in vroegere tijden het geval was. Voor ouderen van buitenlandse herkomst kunnen daarbij nog gevoelens van heimwee en verlangen naar hun geboortestreek een grote rol spelen.

Het doel van deze cursus is ouderen te stimuleren en ondersteunen in het houden van regie over het eigen bestaan.

Voor wie

Een leeftijdsgrens voor deelname aan de cursus is niet te geven. Het is voor alle (allochtone) ouderen die zich door het voorgaande aangesproken voelen.

Duur

8 bijeenkomsten van elk 2,5 uur

 

 


2012-fotos-vakantie-022-600x337“Lichte dagen, donkere dagen” is een laagdrempelige cursus die mensen van Turkse afkomst helpt om zelf hun depressiviteit te overwinnen. Dat gebeurt door het aanleren van vaardigheden om de negatieve spiraal van depressieve klachten te doorbreken en daarmee verergering te voorkomen. Tijdens de cursus wordt in de eigen taal gesproken, om de drempel zo laag mogelijk te maken en misverstanden te voorkomen. Gedurende de eerste bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen psychische en lichamelijke klachten en de mogelijke (migratiegebonden) oorzaken van depressieve klachten.
Inhoud
In de cursus worden vaardigheden ontwikkeld, besproken en geoefend om: beter te kunnen ontspannen, gezonder te leven, meer tijd te besteden aan plezierige activiteiten, realistisch en positief te denken, en beter te kunnen omgaan met eigen klachten, in relatie tot de sociale omgeving.
Ook krijgt de groep informatie over depressie, spanning, assertiviteit, de rol van gedachten en de wijze waarop die de stemming kunnen beïnvloeden en hoe daarmee om te gaan.
Overzicht van de bijeenkomsten:
1.    Kennismaking en inleiding
2.    Depressieve klachten van alle kanten bekeken
3.    Stress, pijn en depressieve klachten
4.    Ontspanning bij depressieve klachten
5.    Gezond omgaan met uw lichaam
6.    Goed omgaan met uw tijd
7.    Plezierige activiteiten en uw stemming
8.    Denken en uw stemming
9.    Positief en realistisch denken
10.  Omgaan met andere mensen
11.  Stap voor stap problemen aanpakken
12.  Tevreden zijn met uzelf en uw winst behouden
13.  Evaluatie en afscheid
14.  Terugkomdag
Competenties
Er wordt geleerd:
•    wat stress en depressie inhouden
•    hoe met de klachten om te gaan
•    inzicht wordt verkregen in eigen lichamelijke en psychische klachten
•    vaardigheden worden geleerd om verslechtering te voorkomen
•    ontspanningsoefeningen worden aangeleerd.
Voor wie?
De cursus is bestemd voor mensen van Turkse afkomst, maar kan eveneens voor deelnemers van Marokkaans afkomst worden gegeven. Tijdens de cursus wordt de voertaal aangepast aan de groep, om de drempel zo laag mogelijk te maken en misverstanden te voorkomen.
De cursus wordt afzonderlijk voor vrouwen en mannen gegeven.
Duur
De cursus bestaat uit dertien wekelijkse bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst (14e ).

Een val leidt bij ouderen niet alleen tot lichamelijk letsel. Vaak ontstaat er ook een angst om nogmaals te vallen. Maar ook zonder zelf gevallen te zijn kunnen ouderen valangst ontwikkelen. Bijvoorbeeld als reactie op hun kwetsbaarheid.

Leven met (val)angst heeft grote impact op de ervaren kwaliteit van leven. Daarnaast is de kans om (opnieuw) te vallen groter voor ouderen met valangst dan voor ouderen zonder valangst.
Door valangst kan de verwerking van informatie die relevant is voor oriëntatie verstoord raken. Hierdoor verslechtert de stabiliteit. Dit kan zo subtiel zijn dat een senior zich hier niet van bewust is, maar kan de kans op een val wel vergroten. Valangst leidt vaak tot minder fysieke activiteiten, ouderen gaan minder ondernemen. Dit leidt tot een verlies van spierkracht, coördinatie en flexibiliteit, waardoor de kans op een val toeneemt. Oftewel door valangst kunnen ouderen in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Deze groepscursus helpt ouderen van 70 jaar en ouder om valangst en het daardoor veroorzaakte vermijdingsgedrag te verminderen. Onder begeleiding worden eenvoudige oefeningen gedaan en er worden ervaringen met medecursisten gedeeld.

Valangst en preventie bij de allochtonen

Casus

 

De heer Cepkenli is zelfstandig wonend. Kinderen wonen op 1 uur reisafstand. Is paar keer gevallen. Krijgt 2x per dag thuiszorg, waaronder persoonlijke verzorging, hulp bij aan- en uitkleden. De heer is praktiserend moslim en wil 5x per dag gebedsritueel uitvoeren. Deze rituelen doen een beroep op bepaalde motorische vaardigheden met risico op vallen. Ondersteuning bij gebedsrituelen is niet bespreekbaar, niet bij de Thuiszorg en niet bij de Zorgverzekeraar, Meneer moet terugvallen op mantelzorg (buren). Buren zijn geen moslim en ook niet 5x per dag beschikbaar.

Naast het volgen van de cursus, kan met dit probleem met kleine aanpassingen in uw woningen oplossen en val incidenten verkleinen of zelfs voorkomen!

Een van de oplossingsmaatregelen zijn: een bidet, een voetenwas-unit (uitschuifbare sanitair) de oplossing kunnen zijn. Wij kunnen deze voor u komen plaatsen in uw woning.

cursus valangst

omgaan-met-chronische-ziektes-1Onze sociale relaties zijn belangrijk: familie, vrienden, kennissen, buren, professionele hulp- en dienstverleners, en ga zo maar door. We doen regelmatig een beroep op elkaar, iedereen op zijn of haar eigen manier. Omdat sommige mensen het Nederlands niet (voldoende) machtig zijn, vragen ze liever om hulp in de moedertaal. Dit leidt soms tot communicatieproblemen. Communicatieproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door cultuurverschillen of een verschil in normen en waarden.

Inhoud
Hoe bewust bent u van uw gedrag? Op welke manier vraagt u om hulp bij een ander? Doet u dit op een vragende of op een dwingende manier? Begrijpt u elkaar? Komt de boodschap over?
De cursus ‘Leren hulp vragen’ leert u op diverse manieren hulp te vragen.

U krijgt:

 • praktische informatie over het voorbereiden, voeren en evalueren van een gesprek met een hulp-, zorg- en/of dienstverlener;
 • uitleg over de gezondheidszorg. U wordt verteld bij welke instantie en/of organisatie u terecht kunt met uw vraag of probleem;
 • duidelijkheid over wat u kunt verwachten van de hulpverlener, maar ook wat deze van u als cliënt/patiënt mag verwachten.

Door middel van een rollenspel gaat u oefenen met het in de praktijk brengen van uw hulpvraagvaardigheid. Voorbeelden van situaties die zullen worden geoefend zijn: hulp vragen bij artsen, baliemedewerkers, dienstverleners, hulpverleners, buren en kennissen.

 

Competenties

 • U bent zich meer bewust van uw eigen manier van communiceren;
 • U bent zich bewust van uw eigen rol en houding naar hulp-, dienst- en zorgverleners
 • U kunt vaardig om hulp vragen
 • U bent zich bewust van cultuurverschillen in relatie tot het eigen gezondheidsprobleem
 • U weet waar u met welk probleem terecht kunt, u kent de weg
 • U kunt beter om hulp vragen en bent voorbereid op gesprekken met professionele instanties en organisaties
 • U leert een gesprek voorbereiden, voeren en evalueren
 • U bent zelfredzamer, zelfverzekerder en mondiger
 • U weet wat uw rechten en plichten zijn als cliënt/patiënt

Voor wie ?
Deze cursus is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen die problemen hebben met het vragen om praktische hulp. De cursus is zeer geschikt voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die een taalbarrière of cultuurverschil beleven.

Duur
3 dagdelen.

 

kronikHet hebben of krijgen van een chronische somatische aandoening is een ingrijpende gebeurtenis, vergelijkbaar met het verliezen van een naaste, met scheiding of met ontslag.

Mensen met een chronische ziekte hebben een verhoogde kans op psychosociale en psychische problemen. Mensen met een chronische ziekte zijn niet voortdurend ziek in de zin van ellendig en bedlegerig. De ziekte heeft meestal wel gevolgen. Sommige mensen met een chronische ziekte zijn sterk beperkt in hun dagelijks functioneren of kampen met psychische klachten, terwijl anderen geen noemenswaardige hinder ondervinden.

Chronische ziekten als diabetes, neurologische aandoeningen, reumatische aandoeningen, migraine, astma en COPD, chronische rugklachten, hart- en vaatziekten, etc. gaan nooit over. Omgaan met de gevolgen en klachten van uw ziekte valt niet altijd mee. U kunt het wel leren.

 

Doel

Het doel van de cursus is het voorkomen dan wel verminderen van psychische klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven. In de cursus leert u hoe u met een chronische ziekte uw stemming kan verbeteren.

De cursus biedt informatie en inzicht en er worden vaardigheden aangeleerd en geoefend, die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en ontspanningstechnieken.

U leert omgaan met de symptomen en gevolgen van uw ziekte, zodanig dat de kwaliteit van uw leven verbetert.

 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:

 • Leven met een chronische ziekte (stressbronnen)
 • Uw stemming (oorzaken van stemmingsveranderingen)
 • Ontspannen (vicieuze cirkels bij stress)
 • Uw mogelijkheden verkennen
 • Uw mogelijkheden benutten (energiebeheer)
 • Denkpatronen (cognitieve technieken), denkpatronen doorbreken (Rationeel Emotieve Therapie)
 • Omgaan met onbegrip (assertiviteit)
 • Hulp vragen, hulp krijgen (omgaan met afhankelijkheid)
 • Uw winst behouden (vaardigheden blijven gebruiken).

 

Resultaten

 • De deelnemer leert het vertrouwen te krijgen dat hij/zij controle kan hebben over zijn/haar eigen gedrag en psychische klachten.
 • Gedurende de cursus wordt de deelnemer getraind in vaardigheden die van belang zijn bij het omgaan

met stressbronnen die kenmerkend zijn voor het leven met een chronische ziekte.

 • Het gebruik van deze vaardigheden door de deelnemer wordt geoefend. De deelnemer wordt gestimuleerd de vaardigheden ook buiten de cursussituatie toe te passen.
 • De cursus stimuleert het besef van de deelnemer dat door het gebruik van de aangeboden vaardigheden de klachten verminderen en de kwaliteit van leven verbetert.

 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. Het is een preventieve cursus voor mensen die (nog) geen ernstige stemmingsklachten of andere psychische klachten hebben.

 

Duur

11 bijeenkomsten (inclusief terugkombijeenkomst) van 2,5 uur per bijeenkomst.