Skip to content

Jumping Goldfishes

Care Zorg&Welzijn is een zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid van mensen, in het bijzonder allochtone zorgvragers, te bevorderen.

Care Zorg&Welzijn stelt de cliënt centraal en ondersteunt en verzorgt mensen vanuit warmte, respect, begrip en laagdrempeligheid.

Er is een warme bedrijfscultuur en iedereen bij Care Zorg&Welzijn werkt vanuit zijn of haar hart voor zorg.

Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de gemeenschap wil de Care Zorg&Welzijn voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste dienstverlening te bieden in de regio.

Care Zorg&Welzijn verleent 3d-zorg; vierdimensionale zorg, waarin ook de factor tijd is opgenomen. Daarnaast staat 3d voor de domeinen welzijn, participatie en lichamelijk welbevinden. Als in de welzijnsbehoefte goed wordt voorzien, zal de lichamelijke zorgvraag afnemen.

Om met mensen te werken, moet je van mensen houden. Het is een ambitie en een passie gedreven wil, om deze start te maken, te continueren en verder te ontwikkelen.