Skip to content

“Omgaan met cultuurverschillen”.

Psychiatrie voor SPH  hoofdstuk 18 “Omgaan met cultuurverschillen”.

Transculture (psychiatrische) hulpverlening in de praktijk.

Authors: Marloes De Bie, prof.dr. F.A.M. Kortmann, Cennet Aydogmuslu (september 2012)

 

Psychiatrie voor SPH beschrijft de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Bij elke stoornis wordt ook ingegaan op de bejegening en begeleiding van de patiënt. In het hoofdstuk 18 “Omgaan met Cultuurverschillen” gaat het meer specifiek over allochtone patiënten met een diverse psychische/psychiatrische problematiek en hoe deze te behandelen en te begeleiden vanuit een multicultureel perspectief. Het boek is verlevendigd met goed op de materie aangepaste casuïstiek en geëigend voor de (SPH HBO-opleiding).  Het biedt voor HBO-professionals zowel een theoretische basis als en praktische handreiking.

Uitgever: Reed Business, Amsterdam 2012
ISBN: 978 90 352 3506 9
NUR: 875.752
voorkaft boek